ANBI GEGEVENS:
Naam ANBI "Stichting Troska"
Adres Statenlaan 36
Postcode 9301 RM
Plaats Roden
Telefoon 050 5018003
Kamer van Koophandel 41019816
Website adres www.troska.nl
E-mail info@troska.nl
Fiscaal nummer 8013.58.656
Bankrekening nummer NL52ABNA0466884680
   

Bestuursamenstelling

G.J. Rodenboog Voorzitter
M.H. van der Wiel Secretaris
J.G. van der Wiel - de Graaff Penningmeester
P. Rodenboog - de Heij Lid
S. van der Naalt Lid
   

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten ten laste van de stichting geen beloning doch, zulks ter beoordeling van het bestuur, een vergoeding voor de gemaakte onkosten.
 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de ondersteuning, financieel dan wel anderszins , van de bouw en exploitatie van een verzorgingshuis in Zywiec, Polen. Dit in samenwerking met de Stiftung ”Christliche Hilfsgemeinschaft e.V” in Bergisch Gladbach, Duitsland.

 

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

1. het vergaren van inkomsten, ondermeer door het verkopen van Poolse ambachtsproducten, zoals kristal en houtsnijwerk;

2. het geven van informatie en voorlichting over de activiteiten van de stichting;

3. het onderhouden van contact met dienstverlenende instanties en andere instanties met een soortgelijk doel;

4. alle andere wettige middelen zoals het werven van donateurs en sponsoren die de stichting financieel willen ondersteunen.

Het voordelig resultaat komt ten bate van de” Bestemmingsreserve te realiseren bouw verzorgingshuis Zywiec,Polen”.

Periodiek worden ten laste van deze Bestemmingsreserve de bedragen geboekt welke overgemaakt zijn naar Fundacje ”Chrzescijanski Dom Starców w Zywcu”. ( Stichting Christelijk verzorgingshuis Zywiec, Polen). Deze stichting is verantwoordelijk voor de bouw en de organisatie van het verzorgingshuis.

 

Uitgeoefende activiteiten

In het boekjaar 2017 bestonden de activiteiten grotendeels uit hetgeen onder genoemde punten 1 t/m 4 in het beleidsplan zijn genoemd.
 

 

Exploitatierekening over 2017

  Verkopen 477      
  Inkoopwaarde verkopen 382      
  Bruto winst    

95

 
             
  Baten:          
  Giften 450      
       

545  
             
  Lasten:          
  Beurs- en braderiekosten 99      
  Overige verkoopkosten 177      
  Kantoor- en portikosten 118      
  Algemene kosten 134      
       

528  
  Netto Winst    

17  
             

                                           

Balans per 31 december 2017

       
Voorraden 655   Stichtingskapitaal 91
Geldmiddelen 2364   Bestemmingsreserve t.b.v. te realiseren bouw en exploitatie verzorgingshuis in Zywiec, Polen 2865
        B.T.W. 50
        Bankkosten 13
  3019     3019